top of page
Czym się zajmujemy i co oferujemy?

Travero to profesjonalny tour operator działający w Europie Środkowej. Firma została założona przez ludzi zarażonych pasją podróżowania, którzy korzystając ze swoich doświadczeń, eksperckiej wiedzy i zdolności organizacyjnych pracują, by zamienić każdy wyjazd we wspominane z radością przeżycie. Zapewniamy całą logistykę podróży (transfery, zakwaterowanie, opieka przewodników, zwiedzanie), lecz przede wszystkim staramy się, by nasza gościnność dorównywała tej, którą sami doświadczaliśmy podczas naszych podróży po świecie.  

Wybierając miejsca warte odwiedzenia bierzemy pod uwagę w równym stopniu ich piękno i niezwykłość, jak też związane z nimi historie i idee. Chcemy pokazywać w naszym kraju to, co uważamy za najbardziej wartościowe i interesujące dla osób przybywających z innych krajów, a nawet innych kręgów kulturowych. Naszą ambicją jest nie tylko zapewnienie niezapomnianych wrażeń ale - w nie mniejszym stopniu - dostarczanie powodów do przemyśleń, kreowanie potrzeby wzbogacania duchowości czy choćby jedynie chęci poznania. Chcemy, by nasi goście mogli spotkać ciekawych ludzi, poznać ich poglądy na wybrane tematy, wymienić doświadczenia i w ten sposób radować się otwartością na drugiego człowieka.

Dlatego szyjemy nasze imprezy na miarę; najpierw staramy się dokładnie poznać cele i potrzeby naszych gości, by móc jak najlepiej dostosować plan podróży, standard i intensywność programu do oczekiwań konkretnej grupy osób. Dla biur podróży i tour operatorów zamierzających włączyć Polskę i sąsiednie kraje Europy Środkowej do swojej oferty bezpłatnie przygotujemy plany podróży i kosztorysy według podanych założeń.
 

bottom of page